Miljörevisionen, helt utan anmärkningar!

Tranås Resebyrå AB skall generellt verka för att minimera belastningen på vår miljö och verka för ett hållbart samhälle. Vi tycker det är viktigt och angeläget och arbetar aktivt med dessa frågor vilka följs upp regelbundet med mål om ständig förbättring.

Vi är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas där årliga externa revisioner genomförs. Stolt kan vi meddela att gårdagens miljörevision var helt utan anmärkningar.

Vårt arbete för att minska miljöpåverkan fortsätter!