0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

Glädjande besked :

Våra räkenskaper per 2020-12-31 har nu granskats av den internationella flygfederationen IATA. Det är genom dem vi har full ackreditering att ställa ut flygbiljetter världen över.

Tranås Resebyrå AB har fått godkänt och får därmed fortsätta ställa ut biljetter utan begränsning. Vi är således fortsatt starka ekonomiskt och är en pålitlig och stabil samarbetspartner även framöver, trots att pandemin nu pågått i 1,5 år !