0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

I dagarna tecknades avtalet mellan Tranås Resebyrå och Air France KLM som innebär att Tranås Resebyrå stöttar en ökad produktion av hållbart biobränsle (SAF) och en mera hållbar reseindustri tack vare deras investering i SAF/biobränsle. SAF minskar utsläppen med 75% jämfört med vanligt flygbränsle.

“Vi är väldigt glada att välkomna Tranås Resebyrå i vårt Corporate SAF program. Att flyga på SAFär ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från flyget. Idag står SAF för mindre än 1% av allt bränsle som används för kommersiella flyg. Tillsammans skyndar vi nu på processen för en positiv förändring som säkerställer att mer SAF produceras och används”, säger Gijs van Popta, General Manager Air France KLM North Europe.

“Vi vill samarbeta med dem som gör skillnad i världen och det var ett lätt beslut att gå med i Air France- KLMs program. Vår strävan är att vi ska bidra till ett mer hållbart resande över tid för att efterlämna en bättre värld till kommande generationer. Vår verksamhet ska innebära ett minimum av negativ påverkan och vi ska samtidigt förstärka de positiva effekterna av resandet. Reseindustrin skapar många arbetstillfällen och en positiv samhällsutveckling världen över. Vi tar nu detta steg för att ytterligare driva på en positiv utveckling av branschen och vi hoppas många fler kollegor hakar på”, säger Anders Lindén, VD Tranås Resebyrå.

Sustainable Aviation Fuel (SAF) – bränslet som minskar CO2 utsläppen

SAF kan minska CO2 utsläppen med upp till 75% jämför med vanligt flygbränsle. Det bränsle vi använder är hållbart. Begreppet SAF inkluderar även andra typer av bränslen som till exempel syntestiskt fotogen.

Air France KLM’s Corporate SAF program – programmet som ökar efterfrågan

Programmet bidrar till att göra flygindustrin mera hållbar genom att stimulera efterfrågan och skapa större volymer av SAF. Företag och organisationer kan investera i SAF och säkerställa att hela eller delar av resan görs på SAF som reducerar CO2 utsläppen med upp till 75%.

Air France-KLM ansluter sig till Science-Based Targets initiativet (SBTi) – för att sätta mål i linje med Paris avtalet

  • Air France-KLM kommer att sätta ytterligare mål för reducering av CO2 till 2035 utöver ambitionen att nå netto noll utsläpp till 2050
  • Flygbolagsgruppen kommer dela sina mål med SBTi för att få dessa validerade under första hälften av 2022
  • Science-Based Targets handlar om att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Paris avtalet, dvs långt under 2°C

Om Tranås Resebyrå

Tranås Resebyrå AB grundades 1979 och är ett svenskt privatägt och oberoende företag med 20 medarbetare där både kontor och styrelsens säte är belägna i småländska Tranås. Vårt mål är att som samarbetspartner hjälpa våra kunder att få så mycket som möjligt för pengarna när det gäller resor och hanteringen av dessa utan att ge avkall på kvaliteten! Vår ambition och stora mål är än idag att vara en samarbetspartner i och runt resandet och att göra skillnad i världen. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete är centrerat kring tre huvudområden: Ekologisk hållbarhet – bevara djur och natur för kommande generationer och minska vår påverkan på klimatet. Social hållbarhet – ett samhälle där mänskliga rättigheter och behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet – att ekonomin anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål på lång sikt.

Om Air France-KLM

En global aktör med en stark bas i Europa, Air France-KLM gruppens viktigaste delar är transport av passagerare, frakt samt aeronautiskt underhåll. Air France-KLM är en ledande flygbolagsgrupp för internationell trafik med avresa från Europa. Gruppen erbjuder sina kunder ett nätverk som täcker hela världen med över 300 destinationer tack vare Air France, KLM Royal Dutch Airlines och Transavia som utgår från hubbarna i Paris-Charles de Gaulle och Amsterdam-Schiphol.

Under 16 års tid har Air France-KLM blivit utsedd som en ledande aktör inom hållbar utveckling av Dow Jones Sustainablity Index. Sedan 2003 är Air France-KLM gruppen medlem av United Nations Global Compact med målet att tydligt bidra till UN Sustainable Development Goals i samband med gruppens aktiviteter.