0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

* häromdagen höll vi, tillsammans med KLM/Air France, webinar för kunder med fokus ”hur minska klimatavtrycket tillsammans med resebyrån”. Det är en mycket viktig fråga, som vi brinner för! Vår strävan är att vi ska bidra till ett mer hållbart resande över tid för att efterlämna en bättre värld till kommande generationer. Vår verksamhet ska innebära ett minimum av negativ påverkan och vi ska samtidigt förstärka de positiva effekterna av resandet. Reseindustrin skapar många arbetstillfällen och en positiv samhällsutveckling världen över.

Ett relativt snabbt sätt att påverka till hållbart flygresande är ökad användning av hållbart biobränsle (SAF – Sustainable Aviation Fuel). Idag är det för låg tillgång till sådant bränsle. Kan vi tillsammans skapa efterfrågan så kommer mer biobränsle produceras. KLM/ Air France jobbar genom olika projekt intensivt med att öka efterfrågan på hållbart biobränsle. Sedan en tid tillbaka avsätts en del av bolagens samtliga biljettpriser till utveckling av sk SAF.

Hör med oss så kan vi guida till hållbart resande!

* har du tips på ämnen att ta upp i webinar- kontakta oss!

* du vet väl att vår grupp- och konferensavdelning hjälper till med digitala- och hybridmöten? Kontakta oss: 0140-375070,group@tranas-resebyra.se