0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

”Äntligen, äntligen, lyfts restriktionerna och vi kan återgå till det nya normala, som ju kommer se annorlunda ut än före pandemin. Vi har ända från början av pandemin haft en strategi om att behålla och utveckla vår verksamhet så långt det varit möjligt, även när försäljningen var nere på blott 3%. Visst har vi gått igenom ett rejält stålbad och fått skiljas från flera medarbetare och visst har det varit svett och tårar. Men jag är idag oerhört glad för att vi alltid varit småländskt (!?) försiktiga och expanderat i lagom takt med fokus på en solid ekonomi i botten. Vi står starka och nu när vi äntligen ser ljuset i tunneln, är vi redo att serva er igen!

Varmt välkommen med allt som rör resor och möten!  Äntligen! ”

 Anders Lindén, VD Tranås Resebyrå