0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

Tranås Resebyrå AB grundades 1979 och är ett svenskt privatägt och oberoende företag.

Vi är idag 30 medarbetare där både kontor och styrelsens säte är belägna i småländska Tranås. Vårt mål är att som samarbetspartner hjälpa våra kunder att få så mycket som möjligt för pengarna när det gäller resor och hanteringen av dessa utan att ge avkall på kvaliteten!

Vi är sedan starten självklart medlemmar i Svenska Resebyråföreningen och IATA. Företaget ägs och drivs av Anders Lindén och Kenneth Wigren.

Våra verksamhetsområden

Vi är i huvudsak verksamma inom resor för icke-kommersiella kunder inom bistånd, mission, utbildning & facklig verksamhet. För att kunna ge våra kunder den bästa servicen arbetar vi i tre geografiska grupper, Europa, Afrika samt övriga världen. Våra kunder återfinns i hela Sverige.

Administrationen består av Anders Lindén (VD), Anna Landsjö, Kenneth Wigren (ekonomichef) samt Eva Cnattingius.

Komplett partner

Vi hjälper dig hitta rätt resa!

Inom huset har vi kunskapen och resurserna att stå till tjänst med det mesta i resväg och förutom flygbiljetter tillhandahåller vi allt från tågbiljetter, hotellbokningar, kompletta gruppresor, konferenser, affärsresor till egen produktion av resor till Afrika.

Vi har IATA-auktorisation, (internationell flygreseorganisation – rättigheter att få sälja och ställa ut flygbiljetter) och har ställt statliga resegarantier till Kammarkollegiet.se.


Svenska ResebBRANSCHföreningen

SRF bildades 1937 och företräder i dag drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i omsättning samt närmare hälften av de svenska researrangörerna (med undantag av de stora charterarrangörerna).

srf

SRF har 230 medlemsföretag med närmare 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter ca 6 000 personer och har en affärsvolym på ca 70 mdr kr.

Vår VD är ledamot i SRF:s styrelse.


Humanitarian Fares

Tranås Resebyrå representerar en rad specialavtal på flyg för dem som reser i biståndssyfte.

Vi samarbetar med religiösa och andra icke-kommersiella organisationer verksamma i olika biståndsprojekt av social, medicinsk eller humanitär karaktär.

Tranås Resebyrå har avtal med de flesta av de större flygbolagen till i stort sett hela världen vilket gör att vi kan erbjuda bra priser och förmånliga villkor. Det kan gälla såväl priset, som högre bagagefrivikt, fri ombokning etc.


IATA

International Air Transport Association, IATA, är en internationell branschorganisation för flygbolag, vars främsta syfte är att representera medlemmarna, dvs. flygbolagen, och att verka för pålitliga och säkra flygtransporter av såväl passagerare som gods.

iata

IATA grundades 1945 i Havanna, Kuba. En föregångare till IATA var International Air Traffic Association som grundades i Haag 1919, det år då världens första internationella reguljära flyglinje startade. IATA:s huvudkontor är beläget i Montreal, Kanada.Vid bildandet 1945 hade IATA 57 medlemmar från 31 nationer. Idag uppgår antalet flygbolag som är medlemmar till runt 230 från 126 länder.

En av IATA:s huvuduppgifter har varit att bestämma och samordna biljett- och fraktpriser för internationella transporter, vilket har skett under överinseende av berörda regeringar. Flygpriserna har satts genom bilaterala överenskommelser mellan olika stater snarare än på marknadens villkor. Detta gjorde det möjligt för flygbolagen att acceptera varandras biljetter.Ursprungligen var den internationella flygmarknaden således i hög grad reglerad, men i slutet av sjuttiotalet började man i USA ifrågasätta flygbolagens undantag från konkurrensreglerna. Senare har man följt efter i Europa och numera kan de nordamerikanska och europeiska marknaderna sägas vara avreglerade, vilket bland annat innebär att prissamarbete inte längre är tillåtet.

Mer information finns på IATA:s hemsida.


Arrive Agencies – Partnerskapet för ledande resebyråer


Arrive Agencies AB är ett svenskägt företag som är specialiserat på resebranschen, som med proaktivitet och specialistkompetenser i framkant erbjuder ett partnerskap för resebyråer. Strategin är att erbjuda allt från förmånligt förhandlade leverantörsavtal och 24-h-kundservice till IT-lösningar och teknisk support.

Tack vare vårt samarbetsavtal erbjuder vi svensk/engelsktalande 24-timmars service, förmånliga avtal samt moderna tekniska lösningar.


Högsta kreditvärdighet, AAA

Alla svenska företag värderas kontinuerligt av oss på Soliditet när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. Vårt underlag bygger på en mängd olika beslutsregler och resultatet redovisas i form av en rating-kod.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Det krävs alltid litet extra för att få högsta värdering. AAA-rating är inget undantag. Av Sveriges alla aktiebolag är det endast ett fåtal som har AAA (Trippel-A) – den högsta kreditratingen i Soliditets kreditvärderingssystem.

Soliditets rating-system AAA lanserades redan 1989 och vi kan utifrån rating-historiken se hur länge Sveriges företag haft AAA, se tabell i länken.

Tranås Resebyrå AB har AAA-rating (högsta kreditvärdighet) sedan 1992 i oavbruten rad enligt Soliditet.