Tranås Resebyrå AB skall generellt verka för att minimera belastningen på vår miljö och verka för ett hållbart samhälle. Vi tycker det är viktigt och angeläget och vi arbetar med aktivt med dessa frågor vilka följs upp regelbundet med mål om ständig förbättring.

Vi tror att vi kan uppnå störst påverkan totalt genom ett påverkansarbete gentemot våra kunder bl.a. genom förslag av färdmedel (tåg istället för flyg t.ex.) och genom att tillhandahålla relevant miljöstatistik. Vi kan även assistera med miljökompensation för våra kunder.

Vi har alltid frågan på dagordningen när vi träffar en ny kund. Vi tror på detta sätt genom att föra upp frågan på bordet hos våra kunder och genom detta verka för att kunden tar miljöhänsyn vid val av olika transportbolag samt påverka kundens resemönster.

Övergripande mål

Att minska vårt avtryck på miljön och att vi varje tillfälle följa den aktuella miljölagstiftningen.

Områden

Förbrukning av energi och råvaror

 • Papper
 • Toner/färgpatroner
 • Energi – elförbrukning
 • Energi – värme/kyla

Kontorsverksamheten

 • Internt arbetar vi med att använda miljövänliga produkter.

Påverkan mot mer biobränsle

 • Vi har inlett ett samarbete med Fly Green Fund för att proaktivt verka för en ökad användning av biobränsle inom flyget.

Påverkan av våra kunder

 • Vi kan hjälpa våra kunder att vara mer miljömedvetna genom att erbjuda dem miljöstatistik.
 • Vi ger även våra kunder möjligheten att på ett enkelt sätt miljökompensera för sina resor utan egen administration via vårt samarbete med Climate Neutral Group & Vi-skogen. De projekt man investerar i är certifierade enligt Gold Standard eller VCS.

Egna tjänsteresor

 • Vi har inga tjänstebilar. Tåg används i första hand för tjänsteresor.
 • Flygresor: Samtliga våra resor miljökompenseras.

Personalens miljömedvetenhet

 • Det är viktigt att var och en känner sitt ansvar att kunna bidraga med en liten insats för miljön. Information och utbildning ges till samtliga anställda om vår roll i miljöfrågorna, dels vid introduktion och dels vid årliga uppföljningar.
 • Påverkansarbete sker via arbetsmiljögruppen.
 • Miljöpolicyn ingår i medarbetarhandboken.

Senast reviderad 2019-08-07
Anders Lindén, VD

Vi är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas.