0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

Sociala projekt

Thembalitsha

”Vårt projekt i Sydafrika!”

thembalitsha-logoThembalitsha bildades 1995 av Frank och Kate Christie och fokuserar på hälsovård och utbildning och är samfundsägd. Fokus är på att utveckla det lokala samhället.

Vi har engagerat oss i deras arbete huvudsakligen via ThembaCare i Graubouw men även något i vad som kallas ThembaTraining. Themba Care driver ett AIDS/HIV hospice i Graubouw, en ”kåkstad” med ca 50.000 invånare någon timma utanför Kapstaden. Thembalithsa driver ett hospice för pallativ vård av HIV-positiva och AIDS-sjuka vuxna. Problem med hög arbetslöshet, 34% är AIDS-positiva, många med tuberkolos. Man har f.n. sex bäddar och servar dessutom drygt 60 patienter i närområdet. Närmaste sjukhus är annars 35 km bort och det finns inga allmänna kommunikationer – det kan ta 12 timmar att få ambulans till sjukhuset!

Vårt stöd innebär att vi betalar för en sjuksköterskelön till hospicet.

Läs mer


New Hope

Tranås Resebyrå och personalen- sponsrar New Hope, Reseindustrins Barnfond.

new_hope-logotypeSedan millenieskiftet har New Hope drivit projekt med andra mindre organisationer eller privatpersoner runt om i världen. Fonden har eftersträvat att driva små och ”greppbara” projekt, där man kan se direkta resultat av de donationer man gjort.

New Hope har inga anställda, utan förlitar sig på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att nästan 96% av insamlade medel når fram till barnen.

New Hope i korthet

  • Idén kom upp vid en resa med resebransch folk till Tibet 1988
  • Första insamlingsåret 1989
  • Kommer under 2014 att ha samlat in 25 miljoner kronor, samtidigt som man firar 25 år som insamlingsorganisation
  • Är en stiftelse som står under Länsstyrelsens överinseende
  • Innehar 90-konto
  • Sponsras av alla stora företag i resebranschen
  • New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 4% av allt som vi samlar in
  • Ger ut en adventskalender med vinster från reseindustrin varje år.
  • Genomför varje år 8-10 projekt runt om i världen

Läs mer