0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

Resa till/via USA

Amerikansk Turistskatt

USA har inför en turistskatt för alla som önskar resa till USA och som är medborgare i länder för vilka inget visum krävs, s.k. Visa Waiver countries, däribland Sverige.

Skatten är 14 dollar och tas ut fr.o.m. den 8 september av alla som ansöker om ESTA. Betalning kan endast erläggas med kontokort, av vilka Master Card, Visa och American Express accepteras.

Den som redan har en godkänd ESTA-ansökan eller som önskar förnya den, behöver inte betala turistskatten. Erhållet ESTA-tillstånd gäller i två år, dock som längst under passets giltighetstid. När man fått ett nytt pass, måste man ånyo ansöka om ESTA och får då betala turistskatten.

Huruvida även den som bara ska mellanlanda i USA måste betala turistskatten framgår inte av myndighetens nyhetsmeddelande, men eftersom ESTA-ansökan omfattar resor till, från eller via en amerikansk flygplats, torde skatten komma att tas ut av alla som ansöker om ESTA.

Uppgiftskrav vid resor till USA

USA har efter terroristattackerna den 11 september 2001 i olika omgångar skärpt reglerna för resor till och från USA. Från och med den 31 oktober 2009 gäller följande vid resa till, från eller via USA:

ESTA

 • Gäller alla resenärer som vill resa in i USA.
 • Resenärens eget ansvar.
 • För medborgare i länder som omfattas av det amerikanska Visa Waiver Programme (bl.a. Sverige) ska registrering ske senast 72 timmar före avresa.
 • ESTA-registrering gäller i två år, dock aldrig längre än den tid passet är giltigt.
 • Vid avslagen ansökan kan resenären istället ansöka om visum.
 • Länk till ESTA-registrering

Secure Flight

 • Gäller alla resenärer som flyger till, från eller via en amerikansk flygplats.
 • Uppgifter ska samlas in och vidarebefordras till amerikanska myndigheter.
 • Registrering ska ske senast 72 timmar före avresa eller vid tidpunkten för reservationen.
 • De uppgifter som ska registreras är:
  • Resenärens namn, som ska överensstämma med namnet i passet
  • Kön
  • Födelsedatum
  • “Redress number” (ej obligatoriskt) Ett ”redress number” är ett nummer som kan tilldelas en person för att undvika att denne förväxlas med en terroristmisstänkt person, som råkar ha samma eller ett liknande namn.
 • Ovanstående uppgifter är de enda uppgifter som enligt Secure flight-reglerna behöver registreras vid bokningen. Flera medlemmar har till SRF vidarebefordrat information som flygbolagen har skickat ut. Tyvärr verkar inte flygbolagen ha satt sig in i de nya reglerna ordentligt, varför informationen från olika flygbolag skiljer sig åt. Vissa flygbolag har angett att passnummer och personnummer ska registreras, vilket alltså inte krävs enligt Secure flight-reglerna.
 • Formellt är det flygbolagets ansvar att ovanstående uppgifter samlas in. Eftersom registreringen ska ske vid bokningen, bör dock resebyrån bistå med insamlandet för att resenären inte ska åsamkas onödigt besvär.

APIS

 • Gäller alla resenärer som reser till och från USA.
 • Flygbolagen måste i förväg, senast 15 minuter före avresa, vidarebefordra informationen till amerikanska myndigheter.Informationen överförs elektroniskt via APIS, Advance Passenger Information System.
 • Följande uppgifter framgår av passet:
  • För- och efternamn
  • Födelsedatum
  • Kön
  • Nationalitet
  • Passnummer
  • Land där passet utfärdats
  • Datum då passet utfärdades
 • Utöver de uppgifter som framgår av passet ska följande information om passagerarna lämnas av flygbolaget:
  • Bostadsland
  • Green Card-information och för dem som avser att resa in i USA:
  • Första adress i USA efter ankomst till landet*
   • Gatuadress
   • Gatunummer
   • Stad
   • Stat
   • Postnummer/Zip code
  • Om resan fortsätter direkt med kryssningsfartyg ska uppgift lämnas om fartygets namn och den hamn varifrån kryssningen utgår. Om resan fortsätter med hyrbil, ska biluthyrarens fullständiga adress uppges.
 • Det är flygbolaget som ansvarar för att uppgifterna samlas in och vidarebefordras.

*Avser dock inte amerikanska medborgare, dem som har permanent amerikanskt uppehållstillstånd eller passagerare som reser vidare till annat land via amerikanska flygplatser.

Övrigt

Observera att detta inte är en fullständig förteckning över vad som gäller vid resa till eller från USA, utan ska ses som en påminnelse om vissa viktiga frågor som resenären måste tänka på.

 • Alla som reser till USA måste ha maskinläsbart pass.
 • Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i USA.
 • Namnet på biljetten och i andra färdhandlingar måste alltid vara identiskt med den maskinläsbara delen av passet.